עזרה לשימוש במצגת
להפסיק רוטציה של הפריטים יש להקליק על שם אחת הקבוצות בתחתית המצגת או לבחור 'הפסק רוטציה' בתפריט צד ימין של העכבר, כאשר העכבר מצביע על מקום כל שהוא בשטח רישום שמות הפריטים. לראות פרטים של פריט יש להקליק על שם הפריט פעם אחת. לראות מפה ו/או פרטים נוספים, יש להקליק פעמיים על שם הפריט
</COMMENT>
דף הבית

Copyright © 2005 myeilat.com All rights reserved כל הזכויות שמורות